logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Oddział SITK w Toruniu

sitk1 Oddział SITK w Toruniu powstał z inicjatywy członków stowarzyszenia skupionych w kołach powstałych w latach wcześniejszych na terenie nowo powstałego województwa toruńskiego działających dotychczas w strukturach oddziału w Bydgoszczy i samodzielną działalność prowadzi od dnia 26 czerwca 1980 roku. Pierwszym jego Przewodniczącym został, jego organizator, Kol. mgr inż. Andrzej ZAŁUSKI i pełnił obowiązki do dnia 30 marca 1984 roku. Obowiązki Przewodniczącego przekazał Kol. inż. Antoniemu BELTEROWI, który funkcję Przewodniczącego (Prezesa) pełnił przez kolejne cztery kadencje. Od 20 marca 1998 roku, obowiązki Prezesa przez kolejne trzy kadencje pełnił Kol. mgr inż. Kazimierz CYNK. W dniu 27 lutego 2010 roku IX Walne Zebranie Członków wybrało na Prezesa Kol. inż. Stefana KALINOWSKIEGO. Więcej o historii oddziału w zakładce "Historia". Obok aktualna siedziba oddziału.

sitk2 Most kolejowy przez rz. Wisłę w Toruniu, wybudowany w 1873 roku jako most kolejowo - drogowy, co pozwoliło na uruchomienie połączenia kolejowego z Torunia na wschód. W 1928 roku po dokonaniu przebudowy obiektu, przez wbudowanie trzeciego dźwigara środkowego, most zamieniono na kolejowy dwutorowy z jazdą dołem. Most stanowi zabytek techniki i jest wpisany do rejestru zabytków. W dniu 9 lipca 1999 roku most otrzymał imię inż. Ernesta Adama Malinowskiego. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: mgr Waldemar Achramowicz - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dr inż. Andrzej Gołaszewski - Honorowy Prezes SITK.