logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Historia

historia1 Po zmianach organizacyjnych w podziale administracyjnym kraju i powstaniu województwa toruńskiego z oddziału w Bydgoszczy na bazie kół działających na obszarze nowego województwa wyodrębnił się oddział w Toruniu. W 1979 roku pod przewodnictwem kol. Andrzeja Załuskiego powołano komitet organizacyjny w skład którego weszli: kol. kol. Janusz Ostrowski, Janusz Brzezicki, Romuald Fafiński, Henryk Gorzkiewicz, Zbigniew Kulesza, Edmund Magdziński i Jan Subocz, który po konsultacjach z zarządami kół sformułował wniosek do Zarządu Głównego SITK o powołanie Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu. Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1980 roku podjął uchwałę o utworzeniu oddziału w Toruniu. W dniu 26 czerwca 1980 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół powołany został Oddział Wojewódzki SITK w Toruniu. Przewodniczącym zarządu został wybrany kol. Andrzej ZAŁUSKI. W skład zarządu weszli kol.: Romuald Fafiński, Jan Subocz, Janusz Ostrowski, Barbara Kowalska, Ewa Rakoczy-Burdak, Janusz Brzezicki, Ryszard Pilcek, Marian Korolko, Bogusława Dygasiewicz, Stanisław Słomka, Mirosław Szubert, Edward Woźniewski, Zygmunt Dziopa i Tadeusz Pomierski. Oddział tworzyło 9 kół zakładowych skupiających łącznie 248 członków. Siedziba oddziału od jego powołania mieściła się przy ulicy Broniewskiego 15/17, w obiekcie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Toruniu (na zdjęciu obok widok krótko przed rozbiórką).

historia2 W dniu 31 marca 1984 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół wybrano na Przewodniczącego Zarządu Oddziału kol. Antoniego Beltera. Kol. Andrzej Załuski, który przez ostatnie dwa lata kadencji łączył funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału SITK z funkcją Przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego NOT w Toruniu zrezygnował z tej pierwszej, pozostając członkiem zarządu. W skład Zarządu weszli: kol. kol. Mirosław Szubert, Ryszard Przybyszewski, Barbara Kowalska, Elżbieta Czapiewska, Zbigniew Rausz, Henryk Szulczyński, Wojciech Suseł, Stanisław Słomka, Jan Krawczyk, Andrzej Załuski, Roman Rubach, Kazimierz Cynk, Marek Leski, Michał Zaradny. Członkowie kolejnych zarządów się zmieniali, a Prezes dzielnie i skutecznie nimi kierował. Kolejna siedziba oddziału mieściła się w pomieszczeniach WZD w Toruniu, przy ul. Polna 113 (zdjęcie obok). Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności oddziału było powołanie przez Zarząd Krajowy w 1991 roku Ośrodka Usług Techniczno - Ekonomicznych, przekształconego w 1995 roku w Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno - Ekonomicznych. Inicjatorem i głównym organizatorem był Prezes kol. Antoni Belter, który podjął się również obowiązków kierowania nim. Przedmiot i zakres działalności na stronie "Usługi".

historia3 Na Walnym Zebraniu Delegatów Kół odbytym w dniu 20 marca 1998 roku na Prezesa zarządu wybrano kol. Kazimierza CYNKA. W skład Zarządu weszli: kol. kol. Lech Liszewski, Eugeniusz Kłobukowski, Grażyna Nuszkiewicz, Andrzej Latosiński, Piotr Kwabiszewski, Przemysław Mazur, Andrzej Sikorski, Jerzy Jabłoński, Kazimierz Zieliński, Henryk Olszewski, Bogumiła Sobczak. Siedziba Oddziału przeniesiona została do pomieszczeń w budynku dworca kolejowego Toruń Wschodni przy Placu Fryderyka Skarbka 4B/19 (zdjęcie obok). Zarządy się zmieniają, a Prezes skutecznie pełni funkcję kolejną kadencję.
Na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 lutego 2010 roku na Prezesa zarządu wybrano Kol. Stefana KALINOWSKIEGO. Aktualny skład Zarządu na stronie Władze Zarządu.