logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Wyjazd techniczny do PKN Orlen w Płocku

15 - 16 czerwca 2018

W dniach 15 - 16 czerwca 2018 r. (piątek – sobota) Brodnicki Klub Drogowy SITK zorganizował wyjazd techniczny do PKN ORLEN.

Dzień I
1. Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd do Płocka. Zwiedzanie ORLEN Asfalt Sp. z o.o., która należy do Kapitałowej ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych.
2. Zwiedzanie Płocka
3. Nocleg w okolicy Płocka.

Dzień II
W godzinach porannych przejazd do Sierpca i zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu w Sierpcu. Założone w 1971 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. W skansenie zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury. W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku; zrekonstruowany dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, [koźlak]; wystawy stałe w Galerii rzeźby ludowej i Powozowni. Obecnie w Muzeum zgromadzonych jest ponad 13 000 eksponatów.

Kilka zdjęć dokumentujących wyjazd techniczny grupy członków naszego oddziału:

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 
Powrót