logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału

6 lutego 2020

Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości odbyło się dnia 6 lutego 2020 w Domu Technika.
Prezes Oddziału Stefan Kalinowski przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej za rok 2019 z uwzglednieniem stanu wpłat składek członkowskich.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 

W imieniu Zarządu Krajowego SITK RP kol. Stefan Kalinowski wręczył Medal imienia Henryka Komorowskiego naszemu Honorowemu Prezesowi kol. Antoniemu Belterowi.

Kol. St. Kalinowski wręczył również legitymację członkowską nowemu członkowi kol. Dariuszowi Chacimskiemu z Brodnickiego Klubu Drogowców.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

W zakresie planu zamierzeń na 2020 r. podjęto następujące ustalenia:

- kol. R. Przybyszewski poinformował o przyjęciu patronatu przez nasz oddział nad organizowanym przez Wydawnictwo Inframedia Warszawa szkoleniem w zakresie drogownictwa dla 60 osób w Brodnicy 17 marca br. W tym bezpłatnym szkoleniu będzie mogło wziąć udział kilku naszych członków.

- w sprawie drugiej prezentacji oprogramowania projektowania w drogownictwie przyjęto wstępnie jej termin na 20 kwietnia br.

- w sprawie wrześniowej konferencji dla uczczenia jubileuszu 40 rocznicy powstania Toruńskiego Oddziału SITK postanowiono wystąpić do kół/klubów o możliwość przedstawienia okolicznościowego referatu oraz zgłoszenie kandydatów do stowarzyszeniowych odznaczeń.
Powrót