logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału z udziałem Komisji Rewizyjnej oraz członków oddziału

12 marca 2020

Odbyło się zebranie Zarządu Oddziału z udziałem Komisji Rewizyjnej wraz z zaproszonymi członkami zarządów klubów i kół.

Przedstawione zostały:

- sprawozdanie z działalności oddziału za rok 2019,
- sprawozdanie finansowe Oddziału
- sprawozdanie z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych za rok 2019
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

W/w sprawozdania po głosowaniu zostały przyjęte.

W zakresie planu zamierzeń na 2020 r. podjęto następujące ustalenia:

- w sprawie drugiej prezentacji oprogramowania projektowania w drogownictwie przyjęto konieczność przesunięcia jej terminu na późniejszy, do sprawy wrócimy na następnym spotkaniu zarządu.

- w sprawie wrześniowej konferencji dla uczczenia jubileuszu 40 rocznicy powstania Toruńskiego Oddziału SITK RP zaproponowano dwa terminy: 23 lub 30 września, do sprawy wrócimy na następnym spotkaniu zarządu.

Termin następnego spotkania zarządu ustalono na 7.05.2020 r. (czwartek) godz. 16:00 (II p).
Powrót