logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK

19 - 21 maja 2022

W dniach 19 - 21 maja 2022 roku odbył się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Siczkach k. Radomia
XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK wg programu:

19 maja 2022 r. (czwartek)
1. Otwarcie Zjazdu
2. Wręczenie wyróżnień SITK
3. Odsłonięcie popiersia prof. Henryka Bałucha
4. Wystąpienia gości Zjazdu
5. Wybór Prezydium Zjazdu
6. Zatwierdzenie Programu Zjazdu
7. Zatwierdzenie regulaminu obrad
8. Wybór Komisji zjazdowych
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
10. Uchwalenie nowelizacji Statutu SITK
11. Zatwierdzenie Regulaminu wynagradzania Członków Zarządów
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członek Honorowy SITK
13. Wręczenie nominacji na Członka Honorowego SITK

20 maja 2022 r. (piątek)
1. Wystąpienie Prezesa SITK
2. Dyskusja po wystąpieniu Prezesa SITK
3. Sprawozdania:
- Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu
6. Prezentacja firm
7. Przerwa
8. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej o kandydatach zgłoszonych do władz SITK
9. Wybory Prezesa SITK
10. Wystąpienie mowo wybranego Presesa SITK
11. Wybory władz SITK:
- Zarządu Krajowego
- Krajowej Komisji Rewizyjnej
- Sądu Arbitrażowego
12. Ciąg dalszy dyskusji

21 maja 2022 r. (sobota)
1. Informacja o ukonstytuowaniu się władz SITK
2. Przedstawienie wniosków przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej
3. Przyjęcie uchwały Zjazdu
4. Podsumowanie i zakończenie Zjazdu.

Z Oddziału SITK w Toruniu w Zjeździe uczestniczyli: Kazimierz Cynk, Stefan Kalinowski, Jerzy
Kępara.

Wybrani zostali:
Prezes Stowarzyszenia - dr inż. Jacek Paś
Sekretarz Generalny - dr inż. Wawrzyniec Wychowański


zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
Powrót