logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu wraz z Komisją Rewizyjną i Przewodniczącymi Kół/Klubów

9 czerwca 2022

Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 11 osób.

1. Odczytano protokoły nr 3/22 z posiedzenia zarządów w kwietniu 2022 r. Protokół został przyjęty.
2. W czerwcu br. nie było przyjęć/skreśleń z SITK.
3. Kol. S. Kalinowski wręczył 3 odznaczenia NOT. Kol. W. Łaganowski otrzymał odznakę złotą, natomiast kol. E. Trzecka i kol. J. Hildebrandt otrzymali odznakę srebrną.
4. Kol. K. Cynk poinformował, że do 8 bm. w zakresie składek wpłacono 1570 zł.
5. Kol. S. Kalinowski przedstawił główne informacje z majowego XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów SITK RP, na którym Prezesem SITK został wybrany dr inż. Jacek Paś. Uchwalono również niewielkie zmiany w Statucie SITK. Zmieniony statut należy przesłać członkom zarządu.
6. Na podstawie materiałów zjazdowych Kol. R. Przybyszewski przedstawił statystyczną ocenę stowarzyszenia w kadencji 2018 - 2021.
7. Kol. S. Kalinowski przedstawił aktualną sytuację w Toruńskim Oddziale NOT, informując o spłacie większości zadłużeń.
8. W sprawie planu zamierzeń przyjęto możliwość zorganizowania w III kwartale br. spotkania technicznego, którego tematem byłaby realizacja farm wiatrowych w północnej Polsce.
9. Najwcześniejszy termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na pierwszą połowę września br.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 
Powrót