logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Aktualności

Wyjazd techniczny na S-5

27 czerwca 2019

Wyjazd techniczny dnia 27 czerwca br. na S-5 obejmował odcinek obwodnicy Bydgoszczy od Osielska w kierunku południowym do S-10... czytaj więcej

Wycieczka „Atrakcje toruńskich muzeów”

8 czerwca 2019

Toruński Klub Kolejarzy Nr 1 zorganizował tematyczną wycieczkę p.t. „Atrakcje toruńskich muzeów”. Udział wzięło 31 członków z różnych kół... czytaj więcej

Zebranie Zarządu Oddziału z Komisją Rewizyjną i Prezesami klubów i kół oraz członkami oddziału zainteresowanymi działalnością zarządu.

14 lutego 2019

Odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Toruńskiego Oddziału SITK z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz prezesów i przedstawicieli klubów i kół. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018 oraz stan wpłat składek członkowskich SITK. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018. W głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału... czytaj więcej

Zebranie Zarządu z udziałem zainteresowanych członków kół i klubów

14 grudnia 2018

Dnia 14 grudnia 2018 w Domu Technika ul. Piernikarska 6 odbyło się uroczyste zebranie zarządu oddziału z udziałem członków komisji rewizyjnej oraz przedstawicieli klubów i kół oddziału... czytaj więcej

TORUŃ - w 200-lecie urodzin Ernesta Malinowskiego

5 i 28 września 2018

Most kolejowy w Toruniu wybudowany w roku 1873 w dniu 9 lipca 1999 w setną rocznicę śmierci patrona otrzymał imię inż. Ernesta Adama Malinowskiego. W tym samym dniu na przełęczy Ticlio w Andach staraniem Zarządu Krajowego SITK odsłaniano pomnik E. Malinowskiego. W roku 2018 ogłoszonym przez SITK rokiem Malinowskiego w 200-setną rocznicę jego urodzin staraniem konsula honorowego Peru w Polsce dr Stanisława Rakowicza przy udziale członków Oddziału SITK RP w Toruniu oficjalnie odsłonięto w dniu 25 września 2018 trzy tablice informujące o imieniu patrona mostu kolejowego umiejscowione na skwerze przy stacji Toruń Miasto oraz na przystankach tramwajowych w ulicy Traugutta... czytaj więcej

 starsze >>>