logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Aktualności

Zebranie Zarządu Oddziału z Komisją Rewizyjną i Prezesami klubów i kół oraz członkami oddziału zainteresowanymi działalnością zarządu.

14 lutego 2019

Odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Toruńskiego Oddziału SITK z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz prezesów i przedstawicieli klubów i kół. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018 oraz stan wpłat składek członkowskich SITK. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018. W głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału... czytaj więcej

<<< wcześniejsze