logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału

3 września 2020

Odbyło się zebranie Zarządu SITK, któremu przewodniczył prezes St. Kalinowski.

Ustalono m.in.:

- przyjęto do SITK kol. Jacka Nawrockiego.

- Kol. S. Kalinowski wręczył legitymację SITK kol. Wojciechowi Ręczkowskiemu.

- W sprawie uczczenia jubileuszu 40 rocznicy powstania Toruńskiego Oddziału SITK kol. R. Przybyszewski poinformował, iż restauracja Park, w której planowano zorganizować spotkanie, zawiesiła swoją działalność. Z uwagi na zagrożenia związane z pandemią koronawirusa w przedmiotowej sprawie postanowiono:
a) planowane spotkanie przenieść na przyszły rok,
b) w br. przygotować i udostępnić na naszej stronie internetowej link do prezentacji zdjęć z kronik obejmujących okres czterdziestolecia,
c) w br. zarząd przygotuje listę osób do wyróżnienia odznaczeniami i nagrodami.

- Termin następnego zebrania zarządu ustalono na 8.10.2020 r. (czwartek) godz.16:00.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Powrót