logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału

9 czerwca 2021

Odbyło się zebranie Zarządu SITK, któremu przewodniczył prezes St. Kalinowski.

Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków SITK:
  Lecha Czerniak
  Ryszarda Kędzior
  Stefana Sarny

Od marca do czerwca nie było przyjęć i skreśleń w naszym oddziale.
Ponowić komunikat o systematycznym regulowaniu składek.

W zakresie planu zamierzeń na 2021 r. podjęto ustalenia:

- zorganizowanie w IV kwartale br. uroczystego spotkania przy ul. Piernikarskiej w Toruniu dla uczczenia jubileuszu 40 rocznicy powstania Toruńskiego Oddziału SITK,
- R. Przybyszewski omówił napisane 3 referaty dot. zagadnień komunikacyjnych m. Torunia i regionu, które mogą zostać przedstawione w różnych formach.

Termin następnego spotkania zarządu ustalono na pierwszą połowę września br.
Szczegółowy termin zostanie określony w zawiadomieniu.

zdjęcie  zdjęcie 

Powrót