logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Uroczyste Zebranie Zarządu

27 października 2021

Odbyło się Uroczyste Zebranie Zarządu związane z XL – leciem naszego Oddziału.

1. Na wstępie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wieloletniego członka SITK Jarosława Sentowskiego.
2. Odczytano protokół nr 3/21 z posiedzenia zarządu 11 października 2021 r. Protokół został przyjęty.
3. W październiku nie było przyjęć i skreśleń w naszym oddziale SITK. 4. Kol. S. Kalinowski i J. Kępara wręczyli nagrody książkowe 13 członkom SITK w podziękowaniu za wieloletnią działalność, w tym w mijającej kadencji, na rzecz Toruńskiego Oddziału SITK.
5. Kol. S. Kalinowski wygłosił okolicznościowy referat związany z jubileuszem 40-lecia Oddziału Toruńskiego SITK. Wspomnieniami z początków działalności podzielili się R. Przybyszewski i K. Cynk.
6. W zakresie planu zamierzeń na najbliższe 6 miesięcy zarząd podjęto następujące ustalenia:

- przeprowadzić i nadzorować zebrania sprawozdawczo/ wyborcze w kołach i klubach,
- przygotować i przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo/wyborcze Toruńskiego Oddziału SITK w lutym 2022 r. Sprawozdania roczne i kadencyjne przygotują kol. A. Osłowski, J. Kępara, R. Przybyszewski, K. Cynk.

7. W zakresie kampanii sprawozdawczo/wyborczej przyjęto następujące terminy:

- zgłoszenie przez koła wniosków o wyróżnienia SITK do 30 listopada br.
- przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo/wyborczych w kołach/klubach do 10 stycznia 2022 r. przekazanie sprawozdań z tych zebrań na e-mail zarządu do 17 stycznia 2022 r. termin walnego zebrania zarządu przyjęto wstępnie na: 26 luty 2022 r.

8. Kol. K. Cynk przedstawił wielkość wpłat składek członkowskich w poszczególnych kołach/klubach. Wymienił koła/kluby, których członkowie mają zaległości w płaceniu składek.
9. Termin następnego spotkania zarządu ustalono na 8 grudnia br.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
Powrót