logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału z udziałem członków oddziału

8 grudnia 2021

Odbyło się zebranie zarządu z udziałem komisji rewizyjnej oraz przedstawicieli klubów i kół.

W zakresie zagadnień bieżących i organizacyjnych podjęto następujące ustalenia:
- zebrania w kołach/klubach odbędą się na początku stycznia 2022 roku,
- kol. K. Cynk poinformował: o przelewach środków finansowych do nowego banku BNP PARIBAS, stare konto zostanie zamknięte 19 grudnia br.

Kol. S. Kalinowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2021 rok.

W ramach wolnych wniosków kol. R. Przybyszewski omówił cztery następujące zagadnienia:
1. Poinformował o szczegółach podpisania umowy z nowym bankiem
2. Uzasadnił potrzebę wyróżnienia dyplomem osób przechodzących na emeryturę
3. Zaproponował trzy warianty obniżenia kosztów stałych oddziału związanych z wynajmowanym od NOT pomieszczeniem
4. Wskazał 6 miejsc w układzie komunikacyjnym Torunia, dla których istniejące i projektowane rozwiązania posiadają wady w zakresie brd, płynności ruchu i przepustowości.

Termin następnego spotkania zarządu ustalono wstępnie na godz. 16:00 26 stycznia 2022 r. w siedzibie oddziału, w Toruniu, ul. Piernikarska 6.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej
złożył
Prezes Oddziału Stefan Kalinowski.

Powrót