logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu wraz z Komisją Rewizyjną i Przewodniczącymi Kół/Klubów

6 października 2022

Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 9 osób.

1. Odczytano protokoły nr 4/22 z posiedzenia zarządów w czerwcu 2022 r. Protokół został przyjęty.
2. W październiku br. nie było przyjęć/skreśleń z SITK.
3. Kol. K. Cynk przedstawił sprawozdanie finansowe za trzy kwartały br. W zakresie składek wpłacono 2997 zł. Bilans po trzech kwartałach ujemny: – 4653 zł
4. Kol. S. Kalinowski przedstawił aktualną sytuację w Toruńskim Oddziale NOT, informując o spotkaniu zarządu NOT w bm. na którym było 5 osób.
5. W sprawie przynależności do sekcji przy Zarządzie Krajowym SITK postanowiono zwrócić się do koła nr 4 o możliwość udziału jednego z członków w sekcji inżynierii ruchu lub drogowej. Przynależność do sekcji byłaby większa w przypadku prowadzenia obrad za pośrednictwem łączy internetowych.
6. W sprawie planu zamierzeń przyjęto możliwość zorganizowania w IV kwartale br. spotkania technicznego, którego tematem byłaby realizacja farm wiatrowych w północnej Polsce. Ponadto ZO SITK rozważy możliwość udziału w konsultacjach społecznych w zakresie przebiegu projektowanych dróg np. S5 Grudziądz – Ostróda.
7. Nikt z naszego oddziału nie weźmie udziału w obchodach 125-lecia kolei w Krakowie.
8. W celu zmniejszenia kosztów stałych oddziału należy rozważyć wspólne użytkowanie pokoju przy ul. Piernikarskiej 6.
9. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na 17 listopada br. (czwartek).

Powrót