logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Prezentacja zagadnień związanych z budową farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych

14 listopada 2022

Zarząd Oddziału SITK w Toruniu informuje, że odbyła się prezentacja wybranych zagadnień związanych z budową farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych przez przedstawicieli kierownictwa ONDE Toruń.

Tytuł prezentacji: "Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne - budownictwo w branży odnawialnych źródeł energii".

ONDE to lider odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Na ponad dwugodzinnej prezentacji przedstawione zostały w sposób przystępny i ciekawy zasady i problemy przy realizacji zleceń na budowę farm.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 

Po prezentacji odbyło się cykliczne zebranie zarządu.
Zebraniu przewodniczył prezes kol. S. Kalinowski.

1. Odczytano protokół nr 5/22 z posiedzenia zarządu w październiku 2022 r. Protokół został przyjęty.
2. W listopadzie br. nie było przyjęć/skreśleń z SITK.
3. Kol. R. Przybyszewski poinformował o opublikowaniu swoich 2 artykułów w numerze 9/22 „Drogownictwa” i numerze 10 „Transportu Miejskiego i Regionalnego”. Artykuły zostaną przesłane e-mailem zainteresowanym osobom.
4. W br. nie zamawiamy kalendarzy technicznych NOT i SITK.
5. W sprawie planu zamierzeń zaproponowano możliwość spotkania technicznego dotyczącego remontów stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni.
6. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu z zaproszonymi gośćmi ustalono na 14 grudnia br. (środa).

Powrót