logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu wraz z Komisją Rewizyjną

14 grudnia 2022

Zebraniu przewodniczył prezes Oddziału kol. Stefan Kalinowski.

1. Kol. K. Cynk przedstawił wstępne sprawozdanie finansowe za 2022 r. Ze składek do dnia zebrania uzyskano kwotę 4483 zł. Spodziewany deficyt w br. ok. – 4200 zł.
2. Kol. S. Kalinowski przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału w 2022 r.
3. Kol. R. Przybyszewski omówił swoje 3 artykuły opublikowane w numerze 1/1987 „Transportu Miejskiego”, w numerze 9/22 „Drogownictwa” i numerze 10/22 „Transportu Miejskiego i Regionalnego”. Artykuły te dotyczą komunikacji drogowej i zbiorowej Torunia i regionu toruńskiego.
4. W zakresie planu zamierzeń przyjęto możliwość zorganizowania spotkania technicznego obejmującego zagadnienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
5. Kol. S. Kalinowski poinformował o sytuacji w NOT Toruń i planowanych wyborach w tej organizacji.
6. Sprawozdania za rok 2022 przygotują: kol. kol. K. Cynk, J. Kępara i R. Przybyszewski.
7. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu z Komisją Rewizyjną i Przewodniczącymi kół/klubów ustalono na okres luty – marzec 2023 r. Szczegółowy termin spotkania ustali Prezes Oddziału.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej
dla wszystkich członków Klubów i Kół
składa
Prezes Oddziału Stefan Kalinowski.

Powrót