logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu

1 marca 2023

Odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu z udziałem Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących Kół/Klubów oraz zainteresowanych członków Oddziału.

Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski.

1. Odczytano protokół nr 7/22 z posiedzenia zarządu w grudniu 2022 r. Protokół został przyjęty.
2. W marcu br. nie było przyjęć i skreśleń z SITK.
3. Kol. S. Kalinowski przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału w 2022 r. Oddział liczy 77 członków, zmniejszenie w ciągu roku o 7 członków.
4. Kol. K. Cynk przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Usług i Toruńskiego Oddziału SITK za 2022 r. Ze składek uzyskano kwotę 4885,00 zł. Wynik końcowy za ubiegły rok: saldo ujemne – 4157,15 zł. Stratę pokryto z rezerwy finansowej.
5. Kol. A. Jaroszewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
6. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Toruńskiego Oddziału SITK za 2022 r.
7. Kol. R. Przybyszewski omówił 11 planowanych zamierzeń projektowych i inwestycyjnych w komunikacji dla miasta Torunia i regionu.
8. W zakresie planu zamierzeń zarządu poinformowano o możliwości zorganizowania w maju spotkania dotyczącego zastosowania geo- syntetyków w drogownictwie oraz drugiego spotkania w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
9. Kol. S. Kalinowski poinformował o podpisaniu nowej umowy podnoszącej czynsz za wynajmowane przez nasz oddział pomieszczenie o 10% oraz o tym, że NOT Toruń spłaca swoje zadłużenia.
10. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na maj 2023 r.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Powrót