logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Prezentacje organizowane przez Zarząd Oddziału SITK RP w Toruniu

16 maja 2023

Odbyły się prezentacje z zakresu budownictwa i drogownictwa przygotowane przez przedstawicieli firm zaproszonych przez SITK Oddział w Toruniu.

Spotkanie otworzył Prezes Oddziału kol. Stefan Kalinowski.

zdjęcie 

Tytuł pierwszej prezentacji:

"Tensar InterAx™ - najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa".

W prezentacji pokazano nową siatkę georusztu składającego się z trzech warstw. Warstwa środkowa daje sztywność, natomiast dwie warstwy zewnętrzne polepszają przyczepność do kruszywa. Siatka, w odróżnieniu od innych, posiada oczka o różnych kształtach i wielkościach, co również poprawia powiązanie z kruszywem. Zastosowanie georusztu zmniejsza grubość nawierzchni dróg, obniża koszty jej budowy oraz poprawia stabilność. W prezentacji zawierającej tabele, wykresy, zdjęcia, filmy pokazano jej zalety, liczne przykłady zastosowania w budownictwie ogólnym i drogowym.

zdjęcie  zdjęcie 

Tytuł drugiej prezentacji:

"Pianobeton - niezwykły materiał budowlany".

Wytwarzany w specjalistycznych mobilnych wytwórniach „pianobeton” to rewelacyjny twardy materiał budowlany lżejszy od warstw rodzimego gruntu. Jego szczególnymi zaletami są: relatywnie duża trwałość i twardość podobna do betonu, niski ciężar objętościowy, możliwość uzyskania dowolnego kształtu uformowanego w deskowaniu. Omawiany materiał ma szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym, inżynieryjnym i drogowym. Wprowadzenie omawianego materiału w wielu wypadkach obniża koszty realizacji inwestycji. W prezentacji pokazano jego zastosowanie między innymi do: wzmacniania fundamentów budynków i mostów, budowy dróg i ścieżek rowerowych (szczególnie na słabo-nośnych gruntach), budowy tuneli i renowacji infrastruktury podziemnej jako materiału wypełniającego puste przestrzenie. Prezentacja zawierała liczne tabele, wykresy, zdjęcia, filmy oraz przykłady realizacji w naszym regionie: mostu na A1 pod Toruniem, odcinków dróg, parkingów, płyt fundamentowych pod obiekty budowlane w tym sklepy i domy mieszkalne.

zdjęcie  zdjęcie 

Powrót