logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału

16 maja 2023

Po prezentacji odbyło się zebranie zarządu. Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 8 osób.

zdjęcie 

1. Odczytano protokół nr 1/23 z posiedzenia zarządu w marcu 2023 r. Protokół został przyjęty.
2. W związku z uregulowaniem zaległych składek przywraca się przynależność do SITK kol. Marka Piotrowskiego, który wobec powyższego nadal jest przewodniczącym klubu nr 12.
3. Kol. R. Przybyszewski poinformował, że zostały wysłane i przyjęte nasze 3 sprawozdania z działalności za 2022 r. do ZK SITK, NOT i Urzędu w Krakowie.
4. Kol. K. Cynk przedstawił sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. Przychód 165 zł, wydatki 1971 zł, saldo ujemne: – 1806 zł. Należy wystąpić do przewodniczących kół/klubów o uregulowanie składek za I półrocze.
5. W br. nie zgłaszamy naszego kandydata do medalu dr. Henryka Komorowskiego.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował wyjazd jednego przedstawiciela naszego oddziału na planowane „Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów w Warszawie, Miedzeszynie w dniach 11 – 12 października 2023 r”. W sprawie tego zgłoszenia należy przygotować pisemną odpowiedź.
7. W zakresie planu zamierzeń zarządu poinformowano o możliwości zorganizowania w II półroczu spotkania dotyczącego zastosowania keramzytu w budownictwie oraz ewentualnie jednego wyjazdu technicznego.
8. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na wrzesień 2023 r. Szczegółowy termin spotkania ustali Prezes Oddziału.

Powrót