logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Prezentacja: "Techniki odciążania konstrukcji inżynierskich i nasypów drogowych lekkim kruszywem keramzytowym"

17 października 2023

Prezentację przedstawił manager rynku geotechnicznego LECA Polska Sp. z o.o.
zdjęcie
Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne wytwarzane ze specjalnego rodzaju glin pęczniejących po-przez ich rozdrobnienie i wypalanie w piecach o temperaturze od 400 ºC do 1150 ºC. W Polsce pro-dukowane jest w wytwórni w Gniewie. Kruszywo „Leca Keramzyt” znajduje zastosowanie najczę-ściej we frakcjach 8/10-20 mm, jest ono 5-cio krotnie lżejsze od piasku. Kruszywo to między innymi posiada: mały ciężar nasypowy, dobrą izolacyjność termiczną, niepalność, ognioodporność, mrozood-porność, dużą nośność, łatwość w układaniu i zagęszczaniu, trwałość, przepuszczalność wody, nie-wielką kapilarność, obojętność na czynniki chemiczne, grzyby, pleśnie, owady. Omawiane kruszywo ma zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i ogólnym. Szczególnie w przy budowie dróg, nasypów obiektów budowlanych na podłożach o niejednorodnym uwarstwieniu, na gruntach o małej nośności. Również przy odciążaniu konstrukcji tuneli, ścian oporowych, stropów, budowli w gruncie oraz fundamentów budynków, podłoża pod boiska, jako składnik lekkich betonów wypełniających. Zastosowanie omawianego materiału w wielu wypadkach obniża koszty realizacji inwestycji, umożliwia prowadzenie robót „metodą połówkową” z utrzymaniem ruchu kołowego. W prezentacji pokazano zastosowanie kruszywa między innymi do: budowy nasypów drogowych i kole-jowych, redukcji obciążenia na słabym podłożu gruntowym, wzmacniania fundamentów budynków. Ponadto służy ono do budowy tuneli, przepustów, drenażu liniowego, poszerzenia nabrzeży, izolacji rurociągów. Prezentacja zawierała liczne tabele, wykresy, zdjęcia, filmy oraz przykłady realizacji: dk5 w Gnieźnie, poszerzenia dk15 w Trzemesznie, odcinków dróg na słabym gruncie w Wejherowie i Świnoujściu, parkingów, najazdów na most, płyt fundamentowych pod obiekty budowlane w tym pawilony handlowe.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Po prezentacji odbyło się zebranie Zarządu SITK O/Toruń jako planowe październikowe spotkanie.
Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 8 osób.

1. Odczytano protokół nr 3/23 z posiedzenia zarządu we wrześniu 2023 r. Protokół został przyjęty.
2. W październiku br. nie było przyjęć i skreśleń z SITK.
3. Zagadnienie ewentualnego podniesienia wysokości składki członkowskiej w naszym oddziale przeniesiono na grudniowe spotkanie zarządu z przewodniczącymi kół/klubów. Należy ponowić komunikat do przewodniczących kół/klubów o potrzebie uregulowania składek członkowskich za 2023 r.
4. Przyjęto informację prezesa o objęciu przez nasz oddział patronatu na obchodami dziesiątej rocznicy oddania do użytku miejskiego mostu w Toruniu, która będzie obchodzona 8 grudnia 2023 r.
5. Kol. A. Jaczun poinformował, że uczestniczy w szkoleniu dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Studio M6.
6. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na 7 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 16.00

Powrót