logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu z udziałem Przewodniczących Kół/Klubów i Komisji Rewizyjnej

7 grudnia 2023

Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 11 osób.

1. Protokół nr 4/23 z posiedzenia zarządu w październiku 2023 r. został przyjęty.
2. Kol. K. Cynk przedstawił sprawozdanie finansowe za br. w okresie do 30 listopada. Za 11 miesięcy mamy saldo ujemne: - 137,0 zł.
3. Kol. S. Kalinowski przedstawił sprawozdanie z działalności Toruńskiego Oddziału SITK za okres mijających 11 miesięcy.
4. Kol. S. Kalinowski poinformował o planowanym na 14 bm. spotkaniu w Warszawie Rady Prezesów, na którym między innymi ma być omawiane zagadnienie podniesienie minimalnej składki członkowskiej i innych odpłatności w SITK. W związku z powyższym, do czasu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Radę Prezesów i podjęcia stosownych uchwał, zagadnienie ewentualnego podniesienia wysokości składki członkowskiej w naszym oddziale przeniesiono na przyszły rok.
5. Kol. S. Kalinowski poinformował o planowanym na 19 bm. zebraniu sprawozdawczo – wyborczym FSNT NOT Oddział w Toruniu, na które z naszego oddziału, poza prezesem, został delegowany kol. A. Osłowski.
6. Dla opracowania rocznych sprawozdań oddziału powołano zespół w składzie: K. Cynk, R. Przybyszewski, J. Kępara.
7. W sprawie planu zamierzeń na przyszły rok kol. A. Jaczun przedstawił na piśmie 7 propozycji, które omówił szczegółowo. Kol. A. Wałdowski poinformował o zorganizowanym w IV kwartale br. zebraniu klubu nr 13, proponując kontynuację spotkań integrujących środowisko oraz wyjazdów technicznych. Kol. R. Przybyszewski poinformował o zmianie Ustawy o Planowaniu Przestrzennym i konieczności opracowania w najbliższym czasie przez Gminy Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego, co wiąże się z możliwością zgłoszenia indywidualnych i zbiorowych wniosków do tych planów. Kol. A. Osłowski poinformował, iż władzom Torunia Bydgoska Izba Inżynierów zaproponowała 4 swoich członków do współpracy przy sporządzaniu planu ogólnego Torunia. Zebrani w dyskusji poparli potrzebę integracji środowiska technicznego poprzez organizowanie tematycznych spotkań i wyjazdów. Do omawianych zagadnień i propozycji postanowiono powrócić na kolejnych spotkaniach zarządu.
8. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono wstępnie na 1 lutego 2024 r. (czwartek).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2024 Roku
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej
dla wszystkich członków Klubów i Kół
składa

Prezes Oddziału Stefan Kalinowski.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Powrót